Teatr Kurtyna w Krakowie
Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

Niech wspólna radość i zabawa towarzyszy nie tylko początkowi Nowego Roku, ale przeniesie się na wszystkie jego dni! Dużo miłości, szczęścia, zrozumienia, wiary i nadziei w Nowym Roku, życzą pracownicy Teatru Kurtyna.

OBUDŹCIE SIĘ!!!

OBUDŹCIE SIĘ!!!

 OBUDŹCIE SIĘ!!!

PROBLEM TZW. DOPALACZY NIE MOŻE BYĆ SPROWADZONY DO MODNEGO JEDNO-SEZONOWEGO TEMATU!!! A TAK DZIEJE SIĘ TERAZ. ZARÓWNO W MEDIACH JAK I W PROPOZYCJACH MARKETINGOWYCH PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ!!!

Teatr Kurtyna - o czym świadczą kilkuletnie, zrealizowane już projekty, sukcesywnie, z roku na rok, alarmował opinię publiczną i grono swoich odbiorców o realnym zagrożeniu, jakie niosą za sobą - dla zdrowia i życia młodego pokolenia i ich rodzin - wprowadzane w sposób, wykorzystujący luki prawne, coraz to nowe substancje psychoaktywne!

Zaufajcie tym, którzy diagnozowali ten społeczny problem odpowiednio wcześniej (!!!!!) Wskazując na jego źródła i konsekwencje.

NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ!

Tzw. "sezonowy" problem dopalaczy nie może przesłonić realnych problemów i zagrożeń, związanych z używkami i uzależnieniami!

  • W naszym kraju żyje obecnie ok. 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu!
  • Ponad 3 miliony Polaków zalicza się do grupy osób używających alkoholu w sposób ryzykowny!
  • 11 tysięcy obywateli naszego kraju umiera co roku, od picia alkoholu, kupionego w punktach jego legalnej dystrybucji!

 

Dane statystyczne dają bezlitosny wynik... Spożycie piwa wzrosło z 30 litrów w latach 90-tych do ok. 100 l na osobę obecnie!

Łatwość w zdobyciu używek i narkotyków w środowiskach młodych ludzi, i nie tylko - jest porażająca!!!

NIE CZEKAJCIE...

Skorzystajcie z naszej oferty działań edukacyjno - profilaktycznych. My znamy wagę problemów i mamy jasno zarysowane plany działań.

Potrafimy się komunikować i docieramy wszędzie.Dla nas, pojęcie teraźniejszości, w profilaktyce uzależnień, zachowań ryzykownych i w profilaktyce prozdrowotnej, składa się z tego, co już było, jest...

... I CO NAJWAŻNIEJSZE - BĘDZIE...

 

Archiwum

Jak rozwiązać nasze problemy?

O nas

 

Teatr Kurtyna z siedzibą w Krakowie jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce i działa nieprzerwanie od momentu powstania (2000r). Działalność Teatru skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski.

Oferta programowa Teatru Kurtyna jest stale poszerzana względem bardzo różnych potrzeb i bieżących oczekiwań odbiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spektakle połączone z prelekcjami tematycznymi. Taka forma działań profilaktycznych jest adresowana zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej, a także rodziców i opiekunów.

Inne formy aktywności profilaktycznej dedykowane są zarówno dzieciom, młodzieży jak i widzom dorosłym. Są to m.in. warsztaty o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu profilaktyki przemocy (w tym klasyfikacja jej rodzajów), profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki prozdrowotnej .

Oprócz tego, prowadzone są również wykłady i szkolenia dla osób dorosłych, w tym kadr.
   

 Teatr Kurtyna realizuje widowiska artystyczno - rozrywkowe (m.in. kabaret, imprezy plenerowe, koncerty muzyczne, przedstawienia literackie), organizuje festyny, biesiady (GRILL), pikniki rodzinne, niezliczoną ilość zajęć oraz atrakcji dla dzieci, m.in. zjeżdżalnie, zamki dmuchane.

TEATR KURTYNA

To gwarancja najwyższej jakości programów i poziomu artystycznego imprez za wsparciem profesjonalnego nagłośnienia i ludzi współpracujących przy określonych realizacjach tematycznych.


  ODWIEDŹ NASZEGO BLOGA!


TEATR KURTYNA
ul. Kordiana 60
30-653 Kraków

Tel.: 012/359-30-59
         012/650-15-00
         012/658-61-00
lub
 784-070-501
email: teatrkurtyna@interia.pl
email: kontakt@kurtyna.krakow.pl